top of page
אופיר הנדסה - בנייה מסחרית

בנייה מסחרית

ניהול פיקוח ובניה מסחרית

אופיר הנדסה מפקחת בנאמנות על פרויקטים מגוונים כדוגמת חנויות, מסעדות, משרדים, רשתות קמעונאיות, מרכזים מסחריים ועוד. אופיר הנדסה פועלת מתוך מחשבה שכל יום הוא קריטי עבור הלקוח, ולכן אנחנו מקפידים על בנייה על פי התקנים הנדרשים, תוך עמידה בלוחות זמנים.

כחלק משירותי הפיקוח, המפקח מבצע סיורים יזומים באתר במטרה לעבור על תוכניות והנחיות היועצים והקבלנים, ולוודא שהבנייה נעשית על פי התוכניות האדריכליות ותקני הבנייה. 

השירות כולל בין היתר סיוע בניהול והערכת התקציב הדרושה לפרויקט, ניהול שלבי התכנון הראשוניים, סיוע בקבלת החלטות בנוגע לשיטת הביצוע היעילה ביותר, ניהול שלבי הביצוע תוך מתן פתרונות יצירתיים/חלופיים.

פיקוח על מסחר מצריך ידע מקדים של נגישות ,של הבנת צרכי הלקוח ,חלוקה נכונה של חללים ומשרדים לפי ייעודם, הבנה מקדימה של הצורך לפני עלייה לקרקע ,כל זאת ניתן לבצע ע"י בקרה על התכנון ,קבלת תשובות מקצועיות בטרם עולים לקרקע. חברת הפיקוח אופיר הנדסה בעלת היכולת לבצע תאום תכנון בטרם מפקחים על המשרדים ,בעלת הבנה מעמיקה בתוכניות בניה ,לחברה ידע נרחב וניסיון ומגוון יועצים מנוסים בתחומם בעליי ידע בנגישות נכים, בביצוע ובביקורת מבנים השילוב של הידע והניסיון מאפשר ביצוע בניה נכונה .

bottom of page