top of page
 בנייה רוויה - אופיר הנדסה

בנייה רוויה

ניהול פיקוח ובניה רוויה

בניה רוויה בשל מורכבותה מחייבת מפקח בנייה צמוד עבור ניהול ביצוע בפרויקט, המפקח נבחר על ידי יזם, או קבוצת רכישה או במקרה של תמ"א 38, על ידי הדיירים. המטרה לשכור את שירותיו של מפקח בניה באתר הינה ליצור שקיפות מלאה כגורם שלישי נטול אינטרסים לקבלן ושומר על אינטרסים של מזמין הפיקוח, היזם או הדייר. המפקח מהווה עין מקצועית נוספת הבוחנת את עבודות הקבלן ותפקידו לשמש בין היתר כמהנדס מוסמך המספק מידע נדרש ליזם, תומך בקבלת החלטת נכונות למיזם, הן מבחינת שמירה על התקציב והן מבחינת החלטות ביצועיות מקצועיות, כל זאת בהתאם ללוחות הזמנים של הפרויקט. מפקח בנייה לפרויקט מורכב מסוג זה צריך להיות בקיא בענף הבנייה ובעל ניסיון עשיר וידע מקצועי רחב.

 

חברת אופיר הנדסה  מספקת שירותי פיקוח מטעם היזם על בניינים עם מהנדסי בניין מקצועיים ומומחים המכירים את המורכבות בבנייה רוויה ומנוסים בתכנון הנדסי, ניהול ופיקוח באתרי בנייה.

 

ליזם הלוקח את שירותנו אנו מבטיחים תמורה ראויה מקצועית ואמינה וכי הפרויקט יבוצע באופן המקצועי, המהיר והטוב ביותר תוך פיקוח של עין מקצועית מצוות פיקוח ראוי ומנוסה.
אצלנו תמצא מיומנות מקצועית, אמינות, שקיפות לאורך כל הדרך,
דבר אשר יקנה ליזמות שקט בעבור ההשקעה שלכם.

עבודת הפיקוח במסגרת שרותינו כוללות : 

 

 • מעקב והתנהלות הפרויקט בצורה מקצועית ובהתאם לתקנים הקיימים בחוק

 • השתתפות בפגישות יועצים

 • קידום קבלת היתר בנייה

 • הוצאת מכרזי קבלנים וביצוע סיור קבלנים בשטח

 • קבלת הצעות מחיר וסיוע בבחירת קבלן מבצע

 • פגישה עם היזם למתן הסבר אודות תהליך העבודה ותהליך הבנייה, בעיות נפוצות ופתרונות אפשריים.

 • ליווי בשלבי התכנון של המבנה

 • בחינת המפרט של החוזה בטרם חתימה על הסכם

 • בדיקה מקצועית של החברה הקבלנית ומתן דו"ח המשקלל את איכות הבנייה שלה

 • מתן חוות דעת ליזם אודות בעיות שעלו בענייני תכנון אדריכלי, תכנון הנדסי וכדומה.

 • תהליך הבניה – ביקורות יועצים בהתאם להתקדמות הפרויקט.

 • דיווח ליזם – כולל קצב התקדמות באתר, בעיות ופתרונות, בטיחות, תמונות ווידאו מן השטח ועוד.

 • ניהול ומעקב אחר בעיות שעלו מול הקבלן

 • ליווי מקצועי לאורך תהליך הבנייה הכולל בחינת טיב החומרים וכן טיב איכות העבודה

 • ווידוא ביצוע עבודות הנדסה בהתאם לתוכנית ההנדסית

 • פיקוח מתכנן השלד, לצורך פיקוח עליון לפני יציקות.

 • איתור ליקויים שעשויים להתממש בסיום הפרויקט

 • אישור תשלומים לקבלנים בהתאם להתקדמות העבודה

 • לוחות זמנים בחינה מתמדת לעמידה בלוחות זמנים מול הקבלן ועדכון במקרה של עיכוב

 • בקרה תקציבית - מעקב אחר עמידה בתקציב הפרויקט

 • עמידה בתנאי הסכם הקבלן - החוזה בשטח וכן שמירה על כל סעיפי ההסכם מול הקבלן

bottom of page