top of page
אופיר הנדסה - תעודת גמר

תעודת גמר

הוצאת תעודת איכלוס מול הרשויות

בקשה להיתר הינה התהליך הראשון בדרך לבית החלומות שלכם. התהליך דורש רשימת בעלי מקצוע מנוסים ובעלי ניסיון שיעזרו לכם לבנות את בית החלומות שלכם. אך גם בשלב זה כבר צריך לאסוף ולרכז ניירת לקבלת תעודת גמר לאכלוס.

בטוח יצא לכם לשמוע ולא פעם אחת כי קבלת טופס אכלוס ( או איך שרבים מכירים אותו בשם טופס 4 ) הוא הליך ארוך ומיגע . זה לא צריך להיות ככה , ואפשר להתחיל אותו כבר בשלב הבקשה להיתר.  ( ריכוז ותיעוד בצורה נכונה ומקצועית של שלבי התיכנון והביצוע יביא אותנו לקבלת היתר מהר ובזמן . זו הדרך בא עובדים בחברת אופיר הנדסה, החברה לפיקוח ניהול ובקרה פרויקטים הנדסיים.

אז סיימתם לבנות את הבית שלכם, אתם כבר רוצים להיכנס להתגורר בו אבל אתם מגלים שהמלאכה טרם הושלמה וכעת נותר לכם לעבור תהליך בירוקרטי מול הרשות המקומית סביב הוצאת טופס 4 ותעודת גמר. אז מה זה טופס 4 ומה זה תעודת גמר? מה הקשר ביניהם ואיך משיגים אישורים לטופס 4? את התשובות לשאלות אלו ועוד, תוכלו למצוא ממש כאן בשורות הבאות.

מה זה טופס 4

טופס 4 הינו אישור אכלוס, הניתן לבעלי נכס חדש על ידי הרשות המקומית שבתחומה ממוקם הנכס. בתום בניית הנכס, רוצה הרשות המקומית לוודא שהנכס עומד בכל התקנות והתקנים הנדרשים וכי הוא נבנה על פי החוק. במסגרת זו, היא דורשת מבעלי הנכס להציג אישורים לכך שהנכס נבנה על פי תכנית הבנייה שהוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שאין חריגות בנייה מעבר להיתר הבניה שניתן לנכס, שמערכת החשמל נבדקה על ידי חשמלאי מוסמך ונמצאה תקינה ובטוחה לשימוש וכך גם לגבי מערכת הגז, המים ועוד.

 

מה זה תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה שניתנת לבעלי הנכס לאחר השלמת שלב הגמר של המבנה. בשלב ראשון נבנה שלד המבנה שכולל את יסודות המבנה, הבסיס, קירות הפנים, מעטפת החוץ, התקרות והגג. לאחר מכן מתחיל שלב הגמר שבו "מלבישים" את השלד עם טבע, טיח, חיפוי, ריצוף, כלים סניטריים, דלתות, חלונות וכדומה ובסופו למעשה הבית מוכן לאכלוס. כאשר שלב הגמר מסתיים מקבל בעל הנכס תעודת גמר המעידה על כך שברמה הטכנית, המבנה מוכן לאכלוס.

ומה הקשר בין טופס 4 ותעודת גמר?

אז פה הדברים מתחילים מעט להסתבך. על פי החוק, לאחר השלמת המבנה ולאחר שהוא מוכן לאכלוס, הדבר הראשון שיש לבצע הוא להוציא את כל האישורים הנדרשים, להגיש אותם לרשות המקומית ולקבל טופס 4. רק לאחר קבלת טופס 4 מתקבלת גם תעודת הגמר. טופס 4 הוא למעשה אישור אכלוס זמני וייתכן שהרשות המקומית תעניק אותו לבעל הנכס אך תדרוש לבצע תיקונים שונים בנכס על מנת לאשר אותו באופן סופי. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים יקבל בעל הנכס גם את תעודת הגמר. רק כשיש בידיו את תעודת הגמר, יכול בעל הנכס לפנות לחברת החשמל ולבקש ממנה לחבר את הנכס לרשת החשמל הארצית.

כיום מרבית הרשויות מאחדות בין הטפסים וכעת זה נקרא תעודת גמר .תעודת גמר המרכזת את כל האישורים הנדרשים של כל מערכות הבניה ומהוות אישור לחיבור חשמל קבוע ועד אכלוס הנכס .

 

מפקח בניה – השותף שלכם לדרך

תהליך איסוף האישורים מתחיל כבר מהיום הראשון על הקרקע. למעשה חלקו עוד מתחיל בשלב התיכנון. מפקח בניה מקצועי המתמחה בתעודת גמר לאיכלוס . יודע בדיוק איזה טפסים ומתי יהיו מוכנים לאיסוף והגשה. יחד עם זאת ידע בדיוק מה נדרש על הקבלן לספק ואילו בדיקות נדרש לבצע . יחד עם זאת לכלול את עלות הבדיקה כחלק מחוזה הקבלן ובאחריותו לספק את הנתונים כתנאי לתשלום. תעודות המעידות על איכות וחוזק הבטון . סידור הברזל. עובי הטיח ומערכת האיטום.  לכן מפקח בניה הינו הכרח גם לאלו שבוחרים לחסוך.

bottom of page